Logo Search packages:      
Sourcecode: naim version File versions

vars.c

/* ___ ___ ___ ___
** / __|/ _ \/ __/ __| secs
** \__ \ __/ (__\__ \ Copyright 1999-2004 Daniel Reed <n@ml.org>
** |___/\___|\___|___/ Simple Embedded Client Scripting
*/
#include <naim/secs.h>

void secs_var_init(void) {
}

int  secs_var_set_str(secs_var_t *var, const char *val) {
   size_t   slen = 0;

   assert(var != NULL);
   assert(val != NULL);

   *(var->val_num) = 0;

   slen = strlen(val);
   if (*(var->val_str) == NULL) {
      *(var->val_str) = secs_mem_alloc(slen+1);
      var->length = slen;
   } else if (var->length < slen) {
      *(var->val_str) = secs_mem_realloc(*(var->val_str), slen+1);
      var->length = slen;
   }
   strncpy(*(var->val_str), val, var->length+1);
   return(1);
}

int  secs_var_set_int(secs_var_t *var, const char *value) {
   long int  ival = 0;
   size_t   slen = 0;
   int  numdigits = 0;
   register const char   *val = value;
   char tmpbuf[11];
   long int  itmp;
   int  ret;

   assert(var != NULL);
   assert(val != NULL);

   while ((*val) && (isspace(*val) || ((*val == '0') && (*(val+1) != 0))))
      val++;
   if (!isdigit(*val))
      return(0);
   itmp = ival = atol(val);
   slen = strlen(val);
   do {
      numdigits++;
   } while ((itmp = (int)(itmp / 10)) > 0);
   assert(numdigits <= slen);
   if (slen == numdigits)
      ret = secs_var_set_str(var, val);
   else if (snprintf(tmpbuf, sizeof(tmpbuf), "%li", ival) == numdigits)
      ret = secs_var_set_str(var, tmpbuf);
   else
      ret = 0;
   *(var->val_num) = ival;
   return(ret);
}

int  secs_var_set_switch(secs_var_t *var, const char *val) {
   int  ret;

   assert(var != NULL);
   assert(val != NULL);

   if ((strcasecmp(val, "ON") == 0)
      || (strcasecmp(val, "1") == 0)
      || (strcasecmp(val, "YES") == 0)
      || (strcasecmp(val, "TRUE") == 0)) {
      ret = secs_var_set_str(var, "1");
      *(var->val_num) = 1;
   } else if ((strcasecmp(val, "OFF") == 0)
      || (strcasecmp(val, "0") == 0)
      || (strcasecmp(val, "NO") == 0)
      || (strcasecmp(val, "FALSE") == 0)) {
      ret = secs_var_set_str(var, "0");
      *(var->val_num) = 0;
   } else
      ret = 0;
   return(ret);
}

int  secs_var_set(secs_var_t *var, const char *val) {
   assert(var != NULL);
   assert(val != NULL);
   assert(var->set != NULL);
   return(var->set(var, val));
}

secs_var_t *secs_var_find(secs_var_t *first, const char *name) {
   register secs_var_t   *var = first;

   assert(name != NULL);
   if (var == NULL)
      if ((var = secs_block_getroot()->variables) == NULL)
         return(NULL);
   do {
      if (strcasecmp(var->name, name) == 0)
         return(var);
   } while ((var = var->next) != NULL);
   return(NULL);
}

secs_var_t *secs_var_find_n(secs_var_t *first, const char *name) {
   register secs_var_t   *var = first;

   assert(name != NULL);
   if (var == NULL)
      if ((var = secs_block_getroot()->variables) == NULL)
         return(NULL);
   do {
      if (strncasecmp(var->name, name, strlen(var->name)) == 0)
         return(var);
   } while ((var = var->next) != NULL);
   return(NULL);
}

secs_var_t *secs_var_create(const char *const name,
   int (*varset)(secs_var_t *, const char *)) {
   secs_var_t *var = NULL;
   size_t   slen = 0;

   assert(name != NULL);
   assert(varset != NULL);

   slen = strlen(name);
   var = secs_mem_alloc(sizeof(secs_var_t));
   var->name = secs_mem_alloc(slen+1);
   strncpy(var->name, name, slen+1);
   var->set = varset;
   var->val_str = &(var->_buf_str);
   var->_buf_str = NULL;
   var->val_num = &(var->_buf_num);
   var->_buf_num = 0;
   return(var);
}

int  secs_var_free(secs_var_t *var) {
   if (var == NULL)
      return(0);
   if (var->name != NULL) {
      secs_mem_free(var->name);
      var->name = NULL;
   }
   if (*(var->val_str) != NULL) {
      secs_mem_free(*(var->val_str));
      *(var->val_str) = NULL;
   }
   secs_mem_free(var);
   return(1);
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index